Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení

Zuzana Šalamounová

Abstrakt


Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior/juniorka (2012-2013). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 22. výroční konference ČAPV konané 8. - 10. 9. 2014 v Olomouci.

Předložená empirická studie se zabývá tím, jaké informace jsou z prostředkovávány žákovskou gestikou a jakým z působem gestika zviditelňuje proces myšlení žáků. Vychází přitom z pojetí gestiky jakožto procesu z pracování informací ve vizuální podobě, jakožto zviditelněného myšlení. Na základě analýz y žákovských gest v rámci šestnácti vyučovacích hodin českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy je ve studii poukazováno na to, že žákovská gestika se ve výuce objevuje primárně ve specifi ckém kontextu tzv. explanačních promluv, promluv charakteristických tím, že žákům umožňují (re)konstruovat jejich myšlenková schémata. Právě gestika má přitom schopnost poukázat nejen na probíhající kognitivní proces, ale zobrazit také, z jakých kroků se žákovské myšlenkové operace skládají. Žákovská gestika je tedy představována jako nástroj zviditelňování žákovských kognitivních procesů, jejich přítomnosti, obsahu i struktury.


Klíčová slova


gestika; řeč; explanační promluvy; žáci; myšlení

https://doi.org/10.5817/SP2013-1-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALIBALI, M. W., & GOLDIN-MEADOW, S. (1993). Gesture-speech mismatch and mechanisms of learning: What the hands reveal about a child’s state of mind. Cognitive Psycholog y, 25, 468–523. DOI: 10.1006/cogp.1993.1012

BARNES, D. (2008). Exploratory Talk for Learning. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 1–16). London, SAGE.

BAVELAS, J. B. (1994). Gestures as Part of Speech: Methodological Implications. Research on Language and Social Interaction, 27(3), 201–221. DOI: 10.1207/s15327973rlsi2703_3

BAVELAS, J. B., GERWING, G., ALLISON, M., & SUTTON, C. (2011). Dyadic Evidence for Grounding with Abstract Deictic Gestures. In G. Stam & M. Ishino (Eds.), Integrating Gestures: The Interdisciplinary Nature of Gesture (s. 49–60). Amsterdam: Benjamins.

BAVELAS, J. B., & CHOVIL, N. (2000). Visible acts of meaning. An integrated message model of language use in face-to-face dialogue. Journal of Language and Social Psychology, 19(2), 163–194. DOI: 10.1177/0261927X00019002001

BAVELAS, J. B., CHOVIL, N., COATES, L., & ROE, L. (1995). Gestures specialized for

dialogue. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 394–405. DOI: 10.1177/0146167295214010

BRADOVÁ, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92. DOI: 10.5817/SP2012-2-5

CAZDEN, C. B. (1988). Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman.

GAVORA, P. (1992). Žiak a text. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

HAUSENBLAS, O. (1997). Vrátíme smysl hodinám češtiny? Úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

CHESEBRO, J. L., & MCCROSKEY, J. C. (1998). The Development of the Teacher Clarity Short Inventory to Measure Clear Teaching in the Classroom. Communication Research Reports, 15(3), 262–266. DOI: 10.1080/08824099809362122

KOHONEN, V. (2000). Student refl ection in portfolio assessment: making language learning more visible. Babilonia, 1–6. Dostupné z http://193.52.249.112/crdp/IMG/pdf/3-_Portfolio_Assessment_V_Kohonen.pdf

KOSTEČKA, J. (1993). Do světa češtiny jinak: didaktika českého jaz yka a slohu pro vyučovací praxi. Jinočany: H & H.

MERCER, N., & DAWES, L. (2008). The value of exploratory talk. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 55–72). London, SAGE.

MYHILL, D., JONES, S., & HOPPER, R. (2007). Talking, Listening, Learning. London: Open University Press.

NEILL, S. (1991). Classroom Nonverbal Communication. London: Routledge.

PIERCE, K. M., & GILLES, C. (2008). From exploratory talk to critical conversation. In N. Mercer (Ed.), Exploring talk in schools: inspired by the work of Douglas Barnes (s. 37–54). London: SAGE.

PINE, K. J., LUFKIN, N., & MESSER, D. J. (2004). More gestures than answers: Children learning about balance. Developmental Psychology, 40(6), 1059–1067. DOI: 10.1037/0012-1649.40.6.1059

REINHARD, M.-A., & SPORER, S. L. (2008). Verbal and nonverbal behaviour as a basis for credibility attribution: The impact of task involvement and cognitive capacity. Journal of Experimental Social Psycholog y, 44(3), 477–488. DOI: 10.1016/j.jesp.2007.07.012

REJZEK, J. (2001). Český etymologický slovník. Praha: Leda.

ROTH, W.-M. (2001). Gestures: Their Role in Teaching and Learning. Review of Educational Research, 71(3), 365–392. DOI: 10.3102/00346543071003365

ROTH, W.-M. (2000). From gesture to scientific language. Journal of Pragmatics, 32(11), 1683–1714. DOI: 10.1016/S0378-2166(99)00115-0

ROTH, W.-M., & WELZEL, M. (2001). From Activity to Gestures and Scientifi c Language. Journal of Research in Science Teaching, 38(1), 103–136. DOI: 10.1002/1098-2736(200101)38:1<103::AID-TEA6>3.0.CO;2-G

SCHERR, R. (2003). Gestures as evidence of student thinking in physics. Physics Education Research Conference Proceedings, nestr.

SLAMA-CAZACU, T. (1976). „Nonverbal components in message sequence: ‚Mixed syntax‘“. In W. C. McCormack & S. A. Wurm (Eds.), Language and Man: Anthropological Issues (s. 217–222). The Hague: Mouton.

ŠVAŘÍČEK, R., & ŠALAMOUNOVÁ, Z. (2013). Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace, 23(1), 48–71.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., & ŠALAMOUNOVÁ, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

VYGOTSKIJ, L. S. (1976). Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. WAGNER COOK, S. M., & GOLDIN-MEADOW, S. (2006). The role of gesture in learning: Do children use their hands to change their minds? Journal of Cognition and Development, 7(2), 211–232.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)