Periodická soustava základních morálních prvků

Radim Brázda

Abstrakt


Cílem textu je ukázat změnu přístupu ke zkoumání morálních fenoménů v posledních desetiletích. Nejprve ukážu na krátké sondě do dějin vědy 19. století (medicína, chemie) paralely s vývojem soudobé etiky. Dále naznačím, jak evoluční biologie ve spolupráci s neurovědami umožnila s pomocí hierarchického redukcionismu proniknout k základním prvkům morality. Prostřednictvím analogie s periodickou tabulkou chemických prvků představím možnosti identifi kace základních morálních prvků. Uvedu, jak naturalistický přístup hierarchického redukcionismu umožňuje postupné a přesnější explikace morálních fenoménů. V závěru předložím dva ilustrativní příklady naturalistického redukcionismu, s jehož pomocí lze v etice dosáhnout empiricky podložených vysvětlení některých morálních fenoménů, která byla dosud nedostupná.


Klíčová slova


neuroetika; periodická soustava morálních prvků; hierarchický redukcionismus v etice

https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alchin, D. (2009). Evolution of Morality. Dostupné z: http://www1.umn.edu/ships/evolutionofmorality/

Bernard, C. (1961). Život a dílo. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.

Crockett, M. (2012). Beware neuro-bunk. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/molly_crockett_beware_neuro_bunk.html.

Crockett, M. J., Clarc, L., Hauser, M. D., & Robbins, T. W. (2010). Serotonin selectively in?uences moral judgment and behavior through effects on harm aversion. Proceedings of the

National Academy of Sciences U.S.A., 107(40), 17433–17438.

Dalton, J. (1893). Foundations of the Atomic Theory. Edinburgh: William F. Clay.

Damasio, A. (1994). Descartesův omyl: Emoce, rozum a lidský mozek. Praha: Mladá fronta.

Damasio, A. (2004). Hledání Spinozy. Praha: Dybbuk.

Dawkins, R. (1976). The Sel?sh Gene. Oxford: Oxford University Press.

Descartes, R. (2002). Vášně duše. Praha: Mladá fronta.

Gazzaniga, M. S. (2005). The Ethical Brain. New York: Dana Press.

Greene, J. D. (2002). The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth about Morality and What to

Do about It (Doctoral Dissertation). Princeton: Princeton University. Dostupné z: www.wjh.harvard.edu/~jgreene/GreeneWJH/Greene-Dissertation.pdf

Greene, J. D., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work? Trends in Cognitive Sciences, 6(12), 517–523.

Greene, J. D., Nystrom, L. E., Engell, A. D., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2004). The Neural

Bases of Cognitive Con? ict and Control in Moral Judgment. Neuron, 44(2), 389–400.

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An FMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment. Science, 293(5537), 2105–2108. Dostupné z: www.wjh.harvard.edu/~jgreene/GreeneWJH/Greene-et-al-Science-9-01.pdf

Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis. Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York: Basic Books.

Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour II. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 17–52.

Hauser, M. (2006). Moral Minds: How Nature Designed a Universal Sense of Right and Wrong. New York: Harper Collins.

Chiao, J. Y., & Blizinsky, K. D. (2009). Culture-gene coevolution of individualism-collectivism and the serotonin transporter gene. Dostupné z: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/10/27/rspb.2009.1650.full.pdf+html

Churchland, P. (2011). Braintrust. What Neuroscience Tells Us about Morality. Woodstock: Princeton University Press.

Illes, J., & Sahakian, B. J. (Eds.). (2011). The Oxford Handbook of Neuroethics. Oxford: Oxford University Press.

Kahneman, D. (2012). Myšlení rychlé a pomalé. Příbram: Jan Melvin Publishing.

Maynard Smith, J. (1982). Evolution and the Theory of Games. Cambridge: Cambridge University Press.

McCrae, R., & Costa, P. (1997). Personality trait structures as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509–516. DOI: 10.1037/0003-066X.52.5.509

Ramachandran, V. S. (Ed.). (2002). Encyclopedia of the Human Brain. San Diego: Academic Press.

Sharot, T. (2011). The Optimism Bias. New York: Pantheon Books.

Sinnott-Armstrong, W. (Ed.). (2008). Moral Psychology. Cambridge: MIT Press.

Stanovich, K. E., & West, R. F. (1999). Discrepancies between normative and descriptive models of decision making and the understanding/acceptance principle. Cognitive Psychology, 38(3), 349–385. DOI: 10.1006/cogp.1998.0700

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2008). On the relative independence of thinking biases and cognitive ability. Journal of Personality and Social Psychology, 94(4), 672–695. DOI: 10.1037/0022-3514.94.4.672

Strathern, P. (2005). Mendělejevův sen. Praha: BB art.

Tancredi, L. R. (2005). Hardwired Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

Trivers, R. (1971). The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review of Biology, 46(1), 35–57. DOI: 10.1086/406755

Williams, G. C. (1971). Group Selection. Chicago: Aldine-Atherton.

Williams, G. C. (1975). Sex and Evolution. Princeton: Princeton University Press.

Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge and London: Harvard University Press.

Young, L., Caprodon, J., Hauser, M., Pascual-Leone, A., & Saxe, R. (2010). Disruption of the right temporoparietal junction with transcranial magnetic stimulation reduces the role of beliefs in moral judgments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(15), 6753–6758. Dostupné z: http://www.pnas.org/content/107/15/6753.long

Young, L., & Durwin, A. (2013). Moral realism as moral motivation: The impact of meta-ethics on everyday decision-making. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 302–306. Dostupné z: http://moralitylab.bc.edu/wp-content/uploads/2011/10/YoungDurwin2013.pdf DOI: 10.1016/j.jesp.2012.11.013
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)