Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Klára Šeďová

Abstrakt


Tento text představuje empirickou studii, jež se na základě dat z kvalitativního výzkumného šetření mezi rodiči a učitelkami prvního stupně základní školy snaží popsat podoby interakce a komunikace mezi rodinou a školou. Specificky se přitom zaměřuje na skupinu rodičů se socioekonomickým statusem odpovídajícím střední třídě, kteří jsou učitelkami vnímáni jako dobří a spolupracující rodiče. Vykresluje strategii tichého partnerství, jež spočívá v podřízení se očekáváním učitelek za účelem dosažení vlastních cílů.

klíčová slova: rodina, škola, spolupráce, zapojování, partnerství


Celý článek:

PDF


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)