Vzdělávání dospělých

[Adult Education]


Gregorzewski, M. (2018). Where Teachers Learn Through Work and Students Work to Learn: An Empirically Informed Report on Two Examples of Educational Innovations From a German School

Hlaďo, P., Ježek, S. (2018). Measurement of Career-specific Parental Behaviors Perceived by Czech Adolescents

Doroftei, A. O., da Silva, S. M., Araújo, H.C. (2018). Perspectives of Young People Enrolled in Apprenticeship Courses in Portugal About Learning in Work Contexts

Millová, K., Blatný, M. (2018). Objective and Subjective Work Characteristics and Their Relation to the Successful Development of Adults in a Society after a Macrosocial Transition

Zhao, Y., Ko, J. (2018). Workplace Learning in the Professional Development of Vocational Education Teachers

Toiviainen, H., Vetoshkina, L. (2018). Learning for the Complex Object of Work in a Digital Printing Network

van Dellen, T. (2018). Learning for Work From the Past, in the Present, and Into the Future?

Howard, E. A. (2018). Building Foundation on Sand: Certified TEFL Teachers’ Shifting Identity through Practice

Van Dellen, T. (2012). Celoživotní učení a chuť se učit.

Nehyba, J. (2012). Tři inspirace od Petera Jarvise.

Despotović, M. (2012). Vzdělání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem.

Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých.

Milana, M., & Skrypnyk, O. (2012). Konceptualizace profesionality u vzdělavatelů dospělých.

Evans, L. (2012). Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých.

Kopecký, M. (2012). (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2015). Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách.

van Dellen, T. (2016). The Dutch Lifelong Learning Scene: Continuing Unresolved Issues and Two Alternative Perspectives.

Rabušicová, M., Pevná, K., & Vařejková, Z. (2016). Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning.

Kamanová, L., Pevná, K., & Rabušicová, M. (2016). A Family Business as a Space for Intergenerational Learning Interactions.

Nováčková, E. (2016). Effects of Intergenerational Learning in a Small Manufacturing Company.

Kalenda, J., Kočvarová, I. (2017). Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015