O časopisu

 

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy, jimž je určena možnost publikovat v sekci Začínající výzkumníci.

Časopis vychází čtyřikrát ročně, dvě čísla v anglickém jazyce jsou monotematická (viz Výzva pro autory), dvě česká čísla nejsou tematicky vymezena.

 

Partner časopisu

Studia paedagogica při vydávání spolupracují se sekcí Emerging Researchers při Evropské asociaci pedagogického výzkumu (EERA). EERA doporučuje kvalitní texty z konference ECER Emerging Researchers k publikaci v časopise Studia paedagogica, který poskytuje prostor pro dva kvalitní články ročně. Doporučené články projdou standardním recenzním řízením (anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty).

  

Databáze

Časopis Studia paedagogica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), do katalogů a databází Národní knihovny (NKCČNBANL) a do mezinárodních vědeckých databází DOAJERAERIH PLUSEBSCO, CEJSH, JournalSeekNewJour, PKP, ProQuest, SCOPUSUlrich's Periodicals Directory.

Webové stránky časopisu jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Otevřený přístup (OA)

Masarykova univerzita se podpisem Berlínské deklarace v říjnu 2010 jako vůbec první vysoká škola v ČR přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Časopis Studia paedagogica proto poskytuje otevřený a bezplatný přístup k vědeckým informacím ve všech publikovaných odborných článcích. 

CC BY Creative Commons License

 

Kontakt

Studia paedagogica
Ústav pedagogických věd
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00
www.studiapaedagogica.cz
E-mail: studiapaedagogica@phil.muni.cz
Telefon (Klára Šeďová): +420 549 49 8466


Distribuce časopisu a předplatné tištěné verze časopisu

Aktuální i starší tištěná čísla časopisu lze objednat v internetovém Obchodním centru Masarykovy univerzity.

 


Předplatné časopisu

Našim čtenářům nabízíme roční předplatné tištěné verze časopisu za cenu 400,- Kč. Je možné zakoupit i jednotlivá čísla časopisu. Elektronická verze všech článků je zdarma přístupná bez předplatného.

Objednávka předplatného

Předplatné časopisu lze objednat na webových stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/).


Přihlášení


RSS feed

Aktuální výtisk