Děti, žáci, studenti

[Children, pupils, students]

 

Hladík, J., Ingrová, N., & Sobková, N. (2018). Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol

Záleská, K. (2018). Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí

Kajamaa, A., Kumpulainen, K., & Rajala, A. (2018). A Digital Learning Environment Mediating Students’ Funds of Knowledge and Knowledge Creation

Jarvoll, A. (2018). “I’ll have everything in diamonds!”: Students’ Experiences With Minecraft at School

Daneback, K., Bjereld, Y., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Dědková, L. (2018). Bullied Online but Not Telling Anyone: What Are the Reasons for Not Disclosing Cybervictimization?

Šmejkalová, M., & Chvál, M. (2020). Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol

Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol.

Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2018). Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování.

Drexlerová, A. (2018). Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy.

Kunos, N. (2017). Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí.

Lojdová, K. (2016). Student Nonconformity at School.

Římánková, A., & Sedláček, M. (2016). Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení.

Brestovanský, M., Sádovská, A., Kusý, P., & Podmanický, I. (2015). Charakteristiky hodnotenia a sebahodnotenia prosociálneho správania u žiakov piatych a šiestych ročníkov vybraných základných škôl.

Čejková, I. (2014). Nuda ve škole.

Pihlgren, A. (2014). Rodičovské schůzky vedené žáky.

Smetáčková, I., Novotná, H., & Šimečková, P. (2014). Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování.

Teplá, M. (2014). Zaostřeno na šprty.

Vala, J., & Chráska, M. (2014). Recepce poezie u žáků středního odborného učiliště a gymnázia.

Fonseca, L. (2013). „Všichni vědí, že opisovat se nemá, ale stejně to každý dělá.“ Pedagogický pohled na paradoxy „férového“ opisování.

Machů, E. (2013). Radosti a trápení nadaných dětí.

Vrbová, J. (2013). „Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?“ Postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění.

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy.

Klusák, M. (2012). K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta.

Jandová, K. (2012). Stres a žáci středních škol.

Gavora, P. (2011). Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov.

Smetáčková, I. (2011). Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči.

Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo Ako ho vnímajú žiaci základných škôl.

Makovská, Z. (2010). Pojetí moci v žákovských vyprávěních.

Pavelková, I., Purková, V., & Menšíková, V. (2010). Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci.

Krejčová, L. (2009). Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách.