Diverzita a inkluze

[Diversity and Inclusion]

 

Straková, J., Simonová, J., & Friedlaenderová, H. (2019). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia Paedagogica, 24(1), 79-106. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-1-4

Záleská, K. (2018). Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studia Paedagogica, 23(3), 139–164. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-7

Bugno, L. (2018). Clues to the Wind’s Direction: Sailing on Teachers’ Beliefs About Cultural Diversity. Results From a Semi-Structured Interview in the Italian Context. Studia Paedagogica, 23(4), 129–144. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-4-7

Preissová Krejčí, A., Cichá, M., & Maláčová, J. (2016). Redukcionistické chápání multikulturní výchovy na českých školách. Studia Paedagogica, 21(3), 63–79. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-4

Ferdanová, J. (2015). Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání. Studia Paedagogica, 20(3), 131–144. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1151/1428

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B., & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy. Studia Paedagogica, 20(2), 105–126. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1136/1410

Záleská, K. (2015). Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia Paedagogica, 20(1), 117–132. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-1-8

Stejskalová, M. (2014). Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí – teoretická perspektíva. Studia Paedagogica, 19(2), 77-104. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2014-2-5