Učitelské subjektivní teorie, myšlení a sebepojetí

[Teachers' Subjective Theories, Thinking and Teachers' Self-Concept]

 

Majerčíková, J., & Urbaniecová, K. (2020). Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek. Studia Paedagogica, 25(1), 51-77. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-1-3

Machů, E. (2019). Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty aneb Učitelova koncepce nadání v analýze metafor. Studia Paedagogica, 24(3), 77-92. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-3-3

Grecu, A., Hascher, T., & Hadjar, A. (2019). Teachers’ Images of the Ideal Student as a Marker for School Culture and Its Role in School Alienation During the Transition from Primary to Secondary Education in Luxembourg.Studia Paedagogica, 24(2), 85-108. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-4

Bugno, L. (2018). Clues to the Wind’s Direction: Sailing on Teachers’ Beliefs About Cultural Diversity. Results From a Semi-Structured Interview in the Italian Context. Studia Paedagogica, 23(4), 129–144. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-4-7

Lášticová, B., Hargašová, L., Andraščiková, S., Dráľ, P., & Findor, A. (2018). Perspektívy a limity vytvárania tolerantných medziskupinových postojov vo vyučovaní občianskej náuky na Slovensku. Studia Paedagogica, 23(3), 69–90. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2018-3-4

Paulík, K. (2017). Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce učiteli. Studia Paedagogica, 22(3), 9–24. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2017-3-2 

Nehyba, J., & Svojanovský, P. (2016). Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia Paedagogica, 21(1), 57–85. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-4

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Beliefs of Czech Teachers as a Prerequisite for Effective Teaching. Studia Paedagogica, 20(4), 53–70. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1208

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia Paedagogica, 20(3), 47–67. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1147/1425

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studia Paedagogica, 20(2), 9–31. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1132/1406

Lefstein, A., Israeli, M., Pollak, I., & Bozo-Schwartz, M. (2013). Investigating dilemmas in teaching: towards a new form of pedagogical scholarship. Studia Paedagogica, 18(4), 9-36. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2013-4-2

Brücknerová, K. (2012). Paleta hodnoticích situací a hodnoticích přístupů ve výtvarné výchově. Studia Paedagogica, 16(2), 49-73. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2011-2-3

Lazarová, B., & Jůva, V. (2010). Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia Paedagogica, 15(2), 43-60. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/110/212