Virtuální monotematická čísla

 

Virtuální čísla jsou inspirovaná zavedenou praxí v některých zahraničních časopisech a obsahují již dříve publikované příspěvky nově spojené do jednoho, tematicky jednotného čísla. Našim záměrem není pouze shromáždit na jednom místě kvalitní články vztahující se k vybraným pedagogickým tématům, přejeme si rovněž, aby se virtuální monotematická čísla stala vzdělávacím nástrojem pro studenty pedagogických a jiných sociálně vědních oborů. Mohou se stát dobrým doplňkem učebnic a pomoci studentům najít cestu k primárními zdrojům a naučit se s nimi pracovat. K dnešnímu dni si čtenáři mohou „prolistovat“ osm virtuálních monotematických čísel, které obsahují texty od roku 2009 až do současnosti a postupně jsou doplňována o nově otištěné články.

  1. Pedagogická komunikace a interakce
  2. Školský management
  3. Děti, žáci, studenti
  4. Vzdělávání dospělých
  5. Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
  6. Učitelské subjektivní teorie, myšlení a sebepojetí učitelů
  7. Diverzita a inkluze
  8. ICT a média ve vzdělávání