Studia philosophica


1 / 2021

Obsah

 5-6Editorial Petrželka, Josef | pdficon
Studie – Articles
 7-27Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1) Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav | pdficon
 29-40Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka Řehulková, Hana | pdficon
Eseje – Essays
 41-57Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona Mácha, Jakub | pdficon
  Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady Picha, Marek | pdficon
 71-79Návod na použitie filozofického skepticizmu Nuhlíček, Martin | pdficon
 81-93Filosofie a "Weltschmerz" Jemelka, Petr | pdficon
 95-103Hegel versus filosof Evo Morales Korda, Tomáš | pdficon
 105-110Až jednou budu učit filosofii na střední škole… Renátová, Gabriela | pdficon
 111-121Ženevčan Jurík, Lukáš | pdficon
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
 123-136Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950 Pavlincová, Helena | pdficon
 137-141Roušku dolů, klapka, jedeme Zobalová, Hana | pdficon
 143-146[Diamond, Jared. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi] Holzbachová, Ivana | pdficon
 147-150[McAleer, Sean. Plato's Republic: An Introduction] Petrželka, Josef | pdficon