: Studia philosophica 2016/2

Nové číslo časopisu Studia philosophica 2016/2 přináší část příspěvků přednesených na vědecké konferenci Racionalita a emocionalita jako problém filozofie a vědy, kterou bratislavská a brněnská katedra filozofie uspořádaly 22. dubna 2016 na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. Publikované příspěvky jsou zaměřeny na teoretickou reflexi problematiky racionality a emocionality ve filozofických koncepcích 20. a 21. století i v textech literárních.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU:  https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135950