Theatralia


1 / 2021

Content
 7-10Editorial Škrobánková, Klára; Drábek, Pavel | pdficon
Yorick
 11-33The "Scaene of Elysium": painters, plaintiffs and paradise in John Dryden's Tyrannick Love (1669) van Hensbergen, Claudine | pdficon
 34-42Restoration theatre, indirect translation and the canon: Settle's Guarini Morini, Massimiliano | pdficon
 43-60"With old plays you have so long been cloyed": James Shirley's influence on Aphra Behn Grant, Teresa | pdficon
 61-77"This may appear unmanly Tenderness". Homosocial bonds and (un)ruly women in George Granville's The Jew of Venice (1701) Calvi, Lisanna | pdficon
 78-91Captain Macheath's execution lament in The Beggar's Opera Jocoy, Stacey | pdficon
 92-100Restored and de-restored: killing off Garrick in John Philip Kemble's King Lear Krajník, Filip | pdficon
 101-118Translation and performance cultures: Spanish drama and Restoration England Braga Riera, Jorge | pdficon
 119-135Address pronouns revisited: a case of theatre and translation pragmatics Graziano, Alba | pdficon
 136-145Polish translations of Restoration comedy in early Communist period: the cross-section of ideology and academy Cetera-Włodarczyk, Anna; Pożar, Przemysław | pdficon
Spektrum – Spectrum
 147-187Od smutného Pierota k pyšnému vezírovi aneb Honzlovy České písně kramářské Šlaisová, Eva | pdficon
 188-215Od sociálně-demokratické spirituality k socialistickému realismu : koncept lidovosti v myšlení Jindřicha Honzla o divadle Kunderová, Radka | pdficon
 216-239Rozhlasový režisér Josef Henke Bojda, Tomáš | pdficon
 240-254Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť Zelenková, Anna | pdficon
Host – Guests
 255-261"Performance can reveal paths forward": interview with Amanda Eubanks Winkler Škrobánková, Klára; Drábek, Pavel; Eubanks Winkler, Amanda | pdficon
Orientace – Reviews
 263-266Enacting the Bible in Medieval and Early Modern Drama Poláčková, Eliška | pdficon
 267-270Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
 271-273Notes on the new edition of Marcello's Il teatro alla moda Škrobánková, Klára | pdficon
 274-278Shakespeare's treasure trove of Italian tales Drábek, Pavel | pdficon
 279-283When audience in a theatre used to be a natural thing Šalounová, Kateřina | pdficon
 284-286Poetika Osvobozeného v opavském výkřiku Jochmanová, Andrea | pdficon
 287-290Vzácný moment v českém tanečněvědném diskurzu Pavlišová, Jitka | pdficon
 291-294Autorsky rozeklaný portrét dvojčat Mareček, Luboš | pdficon
Depeše – Events
 295-298The Emperor of the Zoom: Aphra Behn and the Many Challenges of Zoom Productions Mikyšková, Anna; Škrobánková, Klára | pdficon
 299-302Behn's The Emperor of the Moon in 2020 Anderson, Misty G. | pdficon
 303-308Revisiting Restoration theatre through transnational interactions Hájková, Simona | pdficon
 309-311In search for new realities in post-pandemic dystopia Turzíková, Tereza | pdficon
Archiv – Archive
 313-356William Hogarth (1697–1764) and book illustration I: Hudibras, Quixote and the Littlecote House murals Katritzky, M. A. | pdficon