: Brno Theatralia Conference 2016: Czech & Slovak Scenography For Shakespeare

Brno, 8.–9. listopadu 2016

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zve na mezinárodní symposium s názvem „Brno Theatralia Conference 2016: Czech & Slovak Scenography For Shakespeare“, které se bude konat 8.–9. 11. 2016 v Brně.

Témata příspěvků by se měla dotýkat inscenování Shakespearových her na Moravě mezi léty 1840 a 2016, speciálně pak scénografického aspektu těchto inscenací.

Konferenční jazyk: angličtina.

Web: http://btc.phil.muni.cz

Další informací: PDF