: Nové číslo Theatralia 2016/2: Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory

Podzimní číslo Theatralia 2016/2 je zaměřeno v rubrice Yorick především na nové trendy v teorii divadla se zvláštním zřetelem k aplikování kognitivních teorií v oblastní uvažování o divadle. Autoři Svitlana Shurma a Wei-lun Lu analyzují z kognitivního hlediska a v kontextu problematiky překladu Hamletův monolog „Být či nebýt“ pozornost Šárky Havlíčkové Kysové je zaměřena na jevištní metaforu ve Verdiho Otellovi nejen v produkci Miloše Wasserbauera. Tomasz Ciesielski se věnuje neurokognitivní perspektivě v oblasti analýzy současného tance, na pojetí těla se ve svém příspěvku zaměřují Dorota Sajewska a Dorota Sosnowska. Jan Motal věnuje svoji pozornost teoretickým možnostem kognitivní fenomenologie.

V rubrice Spectrum se Dita Lánská zabývá konceptem „semantic image“ Otakara Zicha.

V rubrice Guest naleznete rozhovory s Dorotou Sosnowskou a Knutem Ove Arntzenem o jejich pohledu na divadelní teorii.

Pozornost recenzentů v rubrice Reviews je zaměřena především na české divadelní osobnosti (Jan Roubal, Oldřich Stibor), česká a slovenská oblastní divadla (Zlín, Prešov) či na oblast dramaturgie a adaptace. Reportáže (Events) Tomáše Kubarta, Barbory Kašparové či Amálie Bulandrové pocházejí především z německojazyčného prostředí a věnují se happeningům nebo např. výstavám.

Editoři čísla jsou Šárka Havlíčková Kysová a Tomáš Kačer.

Číslo je k zakoupení na sekretariátu Katedry divadelních studií FF MU, v Obchodním centru MU (cena čísla je 100,- Kč), Knihkupectví p. Smílkové a je dostupné v Digitální knihovně FF MU.