: Nové číslo Theatralia 2017/2

Překračování hranic

Podzimní číslo časopisu Theatralia 2017/2 je věnováno překračování hranic mezi profesionálním a amatérským divadlem.

V hlavní rubrice Yorick se daným tématem zabývají Andrea Hanáčková v genezi amatérského náboženského divadla na Moravě po roce 1990 a Jan Šotkovský v exkurzu do české amatérské dramatiky po roce 2000.

Rubrika Spektrum představuje badatelské výsledky Evy Stehlíkové (uvedení hry Oidipus v Teatro Olimpico v roce 1585), Šárky Havlíčkové Kysové (teoretické uvažování Miloše Wasserbauera o operní inscenační tvorbě) a slovinského badatele Tomaže Krpiče (představení ATLAS – LJUBLANA).

Rozhovor v rubrice Host vedl dramaturg Vladimír Fekar s hercem Josefem Králíkem z divadelního souboru Jana Honsy v Karolince.

Rubrika Orientace přináší pravidelné recenze nově vydaných teatrologických publikací (např. knihy věnované Ochotnickému kroužku, Divadlu U stolu, pedagogice herectví nebo osobnostem české scénografie).

Reportáže přinášejí informace o brněnských výstavách (Jeden život a představení Oddělení dějin divadla MZM), zprávu o stavu současné teatrologie z jarní konference pořádané v Praze nebo o Nitschově Pfingstfestu v Prinzendorfu.

Editorkou čísla je Eva Stehlíková.