: Call for Papers: Současné německojazyčné divadlo

Call for Papers

Současné německojazyčné divadlo

Cílem takto tematicky zaměřeného čísla je pojmenovat současné tendence v německojazyčném divadle a dramatu a zároveň připomenout některé z významných uměleckých osobností, které v roce 2021 oslaví životní jubilea (např. režiséři Christoph Marthaler nebo Frank Castorf, v německojazyčném divadelním prostoru působící český režisér Dušan D. Pařízek nebo dramatičky Elfriede Jelinek nebo Kathrin Röggla). V roce 2021 by se 90 let dožil také jeden z nejvýznamnějších rakouských dramatiků Thomas Bernhard. Cílem čísla je koncepčně představit podobu současného německojazyčného divadla a dramatu/textu přibližně posledních deseti let, a to jak z hlediska analytického zhodnocení tvorby jednotlivých tvůrců, tak z hlediska teoretického uvažování o podobách divadla a dramatu.

Příspěvky přijímáme v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina


Tematické oblasti:

 • proměny německojazyčné divadelní praxe v posledních cca deseti letech
 • analytické studie o inscenacích / performancích / dramatech vybraných autorů (např. Christoph Marthaler, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek a dalších)
 • německojazyčné drama a jeho proměny (reflexe současné dramatické tvorby)
 • překlady současných německojazyčných dramat (a jejich inscenování u nás)
 • teoretické uvažování o divadle/dramatu/divadelním textu v současné německojazyčné divadelní vědě
 • teoretické manifesty tvůrců a divadelních vědců (př. nový realismus Thomase Ostermeiera aj., 13 Thesen für das Theater des Anthropozän aj.)
 • scénografie, vizuální koncepce a jejich specifičnost u vybraných autorů (např. tvorba Ulricha Rasche, Franka Castorfa a dalších)
 • zastoupení politických, klimatických, transkulturních, genderových a dalších témat  v současném německojazyčném divadle
 • inscenování německojazyčných textů v současném českém divadle
 • vlivy německojazyčné inscenační praxe na českou divadelní praxi
 • hraniční projekty / performance / pohybové divadlo / tanec

Recenzovaná rubrika Spektrum je otevřena jakýmkoli odborným studiím mimo hlavní téma čísla, stejně tak přijímáme příspěvky i do nerecenzovaných rubrik věnovaných recenzím publikací (Orientace), reflexím událostí (Depeše) nebo do rubrik Archiv a Host.


Editorka čísla:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Masarykova univerzita


Důležitá data:

Termín odevzdání abstraktu: 15. srpna 2020

Termín odevzdání studií (recenzovaná část): 31. října 2020

Termín odevzdání nerecenzovaných textů: 31. ledna 2021

Termín publikování: říjen 2021


Informace pro autory:

Všechny informace o časopise Theatralia najdete zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/about

(pro angličtinu zvolte „language“ v pravém horním rohu stránky)

Všechny informace o rozsahu a formálních náležitostech studií jsou dostupné zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/authors

 

Anotaci v rozsahu 150–200 slov posílejte na adresu: theatralia@phil.muni.cz

 

V případě dotazů se obraťte na editorku čísla:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Těším se na spolupráci,

Iva Mikulová

 

************************************************

**********    Německá verze   ***************

************************************************

 

Call for Papers

Das zeitgenössische deutschsprachige Theater

Das Themenheft der Zeitschrift Theatralia setzt sich zum Ziel, die aktuellen Tendenzen im deutschsprachigen Theater und den deutschsprachigen Theatertexten zu benennen. Zugleich wollen wir an das Werk bedeutender Regisseur*innen, Dramatiker*innen und Bühnenbildner*innen, die im Jahr 2021 ein Jubiläum feiern, erinnern. Zu diesen gehören zum Beispiel die Regisseure Christoph Marthaler, Frank Castorf oder Dušan D. Pařízek sowie die Autorinnen Elfriede Jelinek oder Kathrin Röggla. Im Jahr 2021 wäre auch der österreichische Dramatiker Thomas Bernhard neunzig Jahre alt geworden. Anliegen des Themenheftes ist das zeitgenössische Theater aus zwei Perspektiven zu präsentieren: die Autor*innen können die gegenwärtigen Theatertexte analytisch behandeln, oder sie können sich den theoretischen Zusammenhängen von Theater und dramatischen Texten widmen. Besonders willkommen sind Beiträge zu Inszenierungstendenzen im gegenwärtigen deutschsprachigen Theater. 

Manuskripte in folgenden Sprachen werden entgegengenommen: Tschechisch, Englisch, Deutsch.

Themenbereiche

 • Veränderungen in der Theaterpraxis in den letzten zehn bis zwanzig Jahren
 • Analytische Aufsätze über Aufführungen / Performances / Theatertexte von ausgewählten Autor*innen (z. B. Christoph Marthaler, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und andere)
 • deutschsprachiges Drama der Gegenwart und seine Veränderungen (gegenwärtiges dramatisches Schaffen)
 • Übersetzungen von Gegenwartsdramen (und ihre tschechischen Aufführungen)
 • Theoretische Reflexion des gegenwärtigen Theaters/Dramas
 • Manifeste (zum Beispiel Neuer Realismus, 13 Thesen für das Theater des Anthropozän und andere)
 • Bühnenbild, visuelle/bildende Kunst und die Bühnen-Realisierung (zum Beispiel Ulrich Rasche, Frank Castorf und andere)
 • politische (z. B. klimapolitische, transkulturelle und Gender-) Themen im zeitgenössischen Theater
 • Einfluss des deutschsprachigen Theaters auf die tschechische Theaterpraxis
 • Bewegungstheater und Tanz

Neben diesen Peer-Review unterzogenen Artikeln für die thematische Rubrik Yorick, freuen wir uns auch über begutachtete Beiträge jenseits des Themenfokus für unsere Rubrik Spektrum. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, Beiträge ohne Peer-Review für die Kategorien Depeše (Informationen über Konferenzen), Orientace (Rezensionen von Fachpublikationen), Archiv (Archivmaterialien) und Host (Interview) einzureichen.

Herausgeberin des Themenheftes:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Masaryk-Universität

Termine:

Für Abstracts: 15. August 2020

Abgabe von Beiträgen im Peer-Review-Teil: 31. Oktober 2020

Abgabe von Manuskripten für Rubriken ohne Peer-Review: 31. Januar 2021

Veröffentlichung des Themenheftes: Oktober 2021

Hinweise für Autor*innen:

Informationen zur Zeitschrift Theatralia finden Sie unter: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/about

(Englische Version der Homepage zugänglich über "language" im oberen Teil der Startseite rechts)

Informationen zur Textlänge und formalen Ausgestaltung der Beiträge sind zugänglich unter: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/authors 

Abstracts im Umfang von 150–200 Wörtern schicken Sie bitte an:

theatralia@phil.muni.cz

Nähere Auskunft erhalten Sie gern von der Herausgeberin des Themenheftes:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Iva Mikulová