Nové číslo: Theatralia 2015, č. 2 Czech Puppet Theatre in Global Contexts

Podzimní číslo časopisu Theatralia (ročník 18, 2015, číslo 2) je tematicky věnováno českému loutkovému divadlu ve světovém kontextu (Czech Puppet Theatre in Global Contexts). Autoři se ve svých příspěvcích věnují tradicím loutkového divadla u nás (manželé Jiráskovi o loutkovém divadle přelomu 19. a 20. století a Jaroslav Blecha o loutkách rodiny Flachsů), významným umělcům (Pavel Jirásek o Josefu Skupovi), vztahu loutkového divadla a rané kinematografie (Martin Bernátek o loutkové renesanci a filmu), dramaturgii a podobám současného českého loutkářství (Kateřina Lešková Dolenská, Nina Malíková a Katarzyna Lech) i vlivu loutkového divadla na český animovaný film (Dan North o Jiřím Bártovi, Janu Švankmajerovi a Janu Svěrákovi, a Georgia Chryssouli o Janu Švankmajerovi).

Číslo dále obsahuje příspěvky o mezinárodním dosahu českého loutkářství (Joseph Brandesky o výstavě a inscenaci v Ohiu a Agnès Novak a Dušan Petráň o jejich divadelní společnosti Yorickovy marionety, činné v USA a Francii) a soupis významných loutkářských výstav od roku 1989 (Martina Pecková Černá).

Součástí časopisu jsou tematické knižní recenze (převážně o loutkách a spřízněných oborech) a také prvně publikovaný překlad studie O. Zicha o českém loutkovém divadle z roku 1923.

Editory čísla jsou Christian M. Billing a Pavel Drábek z Univerzity v Hullu (Velká Británie).

Číslo je k zakoupení na sekretariátu Katedry divadelních studií FF MU, v Obchodním centru MU, Knihkupectví p. Smílkové a je dostupné v Digitální knihovně FF MU.