Nové číslo: Theatralia 2016, č. 1 Český divadelní strukturalismus a Pražská škola

Jarní číslo časopisu Thetralia 2016/1 je tematicky věnováno českému divadelnímu strukturalismu a Pražské škole a obsahuje v hlavní rubrice Yorick příspěvky členů týmu grantu „Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál“ (2011–2015). Část studií je orientovaná především biograficky (zejm. studie Evy Stehlíkové, Davida Drozda a Šárky Havlíčkové Kysové), jiné se zabývají Pražským lingvistickým kroužkem a jeho praxí v širších souvislostech (studie Evy Šlaisové a Martina Bernátka). Scénografickému ústavu a Miroslavu Kouřilovi se ve svých textech věnují Šárka Havlíčková Kysová a Kateřina Lukáčová.

V rubrice Spektrum se Jana Bartůňková zabývá životem Nikolaje Jevreinova a Šárka Havlíčková Kysová s Helenou Spurnou mapují Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera.

V rubrice Archiv jsou vůbec poprvé publikovány nově nalezené texty Jiřího Veltruského z jeho pozůstalosti.

Recenze knih v rubrice Orientace zahrnují různorodou škálu publikací, věnovaných problematice českého strukturalismu, osobnostem a tvorbě avantgardy, rozsáhlému výzkumu norského historika Ivo de Figueireda i vybraným počinům české teatrologie.

V rubrice Depeše se autorky vracejí ke konferencím o české a slovenské scénografii Shakespearových her, FLOW konferenci, PQ a měsíci norského dramatu v Brně.

Editorkou čísla je Andrea Jochmanová. 

Číslo je k zakoupení na sekretariátu Katedry divadelních studií FF MU, v Obchodním centru MU (cena čísla je 100,- Kč), Knihkupectví p. Smílkové a je dostupné v Digitální knihovně FF MU.