Nové číslo: Theatralia 2016/1, Supplementum

K jarnímu číslu Theatralia (číslo 1, ročník 19, 2016) bylo vydáno supplementum, jehož editorem a autorem je Martin Bernátek.

Supplementum obsahuje studii „Projekty spolupráce, formy propagace: Pražský lingvistický kroužek a německojazyčný tisk v meziválečném Československu“ a jeho hlavní část tvoří rozsáhlá anotovaná bibliografie s názvem „Výběrový soupis článků o Pražském lingvistickém kroužku v německojazyčném tisku v meziválečném Československu“.

Supplementum je možné získat na sekretariátu Katedry divadelních studií, v případě koupi časopisu Theatralia 2016/1 Český divadelní strukturalismus a Pražská škola jej zájemci obdrží automaticky. Dostupné je také v Digitální knihovně FF MU.