Redakční rada a redakce časopisu

Předsedkyně redakční rady

Šárka Havlíčková Kysová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada

Veronika Ambros (University of Toronto, Kanada)
Pavel Drábek (University of Hull, Velká Británie)
Radka Kunderová (Freie Universität Berlin, Německo)
Taťjana Lazorčáková (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Iva Mikulová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika)
Herta Schmidt (Mnichov, Německo)
Barbora Schnelle (Berlín, Německo)
Jiří Štefanides (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Jarmila Veltruská (Paříž, Francie)
Libor Vodička (Národní muzeum, Praha, Česká republika)
Jana Wild (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Slovensko)
Michal Zahálka (Institut umění – Divadelní ústav, Praha, Česká republika)

Výkonná redaktorka

Dominika Polášková (Masarykova univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika, theatralia@phil.muni.cz )

Kontaktní adresa na redakci

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Katedra divadelních studií
Redakce časopisu Theatralia
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Bc. Dominika Polášková (výkonná redaktorka), theatralia@phil.muni.cz
Svitlana Shurma, M.A., Ph.D. (redaktorka), 241153@mail.muni.cz
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (šéfredaktorka), sarka.havlicek@mail.muni.cz

E-mail: theatralia@phil.muni.cz
Telefon/Fax: (+420) 605 759 033