Aktuální číslo

1 / 2021

 

  7-10 Editorial Škrobánková, Klára; Drábek, Pavel | pdficon
Yorick
  11-33 The "Scaene of Elysium": painters, plaintiffs and paradise in John Dryden's Tyrannick Love (1669) van Hensbergen, Claudine | pdficon
  34-42 Restoration theatre, indirect translation and the canon: Settle's Guarini Morini, Massimiliano | pdficon
  43-60 "With old plays you have so long been cloyed": James Shirley's influence on Aphra Behn Grant, Teresa | pdficon
  61-77 "This may appear unmanly Tenderness". Homosocial bonds and (un)ruly women in George Granville's The Jew of Venice (1701) Calvi, Lisanna | pdficon
  78-91 Captain Macheath's execution lament in The Beggar's Opera Jocoy, Stacey | pdficon
  92-100 Restored and de-restored: killing off Garrick in John Philip Kemble's King Lear Krajník, Filip | pdficon
  101-118 Translation and performance cultures: Spanish drama and Restoration England Braga Riera, Jorge | pdficon
  119-135 Address pronouns revisited: a case of theatre and translation pragmatics Graziano, Alba | pdficon
  136-145 Polish translations of Restoration comedy in early Communist period: the cross-section of ideology and academy Cetera-Włodarczyk, Anna; Pożar, Przemysław | pdficon
Spektrum – Spectrum
  147-187 Od smutného Pierota k pyšnému vezírovi aneb Honzlovy České písně kramářské Šlaisová, Eva | pdficon
  188-215 Od sociálně-demokratické spirituality k socialistickému realismu : koncept lidovosti v myšlení Jindřicha Honzla o divadle Kunderová, Radka | pdficon
  216-239 Rozhlasový režisér Josef Henke Bojda, Tomáš | pdficon
  240-254 Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť Zelenková, Anna | pdficon
Host – Guests
  255-261 "Performance can reveal paths forward": interview with Amanda Eubanks Winkler Škrobánková, Klára; Drábek, Pavel; Eubanks Winkler, Amanda | pdficon
Orientace – Reviews
  263-266 Enacting the Bible in Medieval and Early Modern Drama Poláčková, Eliška | pdficon
  267-270 Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
  271-273 Notes on the new edition of Marcello's Il teatro alla moda Škrobánková, Klára | pdficon
  274-278 Shakespeare's treasure trove of Italian tales Drábek, Pavel | pdficon
  279-283 When audience in a theatre used to be a natural thing Šalounová, Kateřina | pdficon
  284-286 Poetika Osvobozeného v opavském výkřiku Jochmanová, Andrea | pdficon
  287-290 Vzácný moment v českém tanečněvědném diskurzu Pavlišová, Jitka | pdficon
  291-294 Autorsky rozeklaný portrét dvojčat Mareček, Luboš | pdficon
Depeše – Events
  295-298 The Emperor of the Zoom: Aphra Behn and the Many Challenges of Zoom Productions Mikyšková, Anna; Škrobánková, Klára | pdficon
  299-302 Behn's The Emperor of the Moon in 2020 Anderson, Misty G. | pdficon
  303-308 Revisiting Restoration theatre through transnational interactions Hájková, Simona | pdficon
  309-311 In search for new realities in post-pandemic dystopia Turzíková, Tereza | pdficon
Archiv – Archive
  313-356 William Hogarth (1697–1764) and book illustration I: Hudibras, Quixote and the Littlecote House murals Katritzky, M. A. | pdficon