PRODUSAGE A KREATIVITA 21. STOLETÍ

Eva Čajková

Abstrakt


Otevřenost díla a participace publika v uměleckém procesu je opětovně diskutované téma postmoderny. V roce 2008 nastolil Axel Bruns pojem produsage, termín označující stírání role mezi producentem a uživatelem v paradigmatu možností Webu 2.0. Naplňování novými obsahy (nebo jejich transformování) je typické i pro postprodukci, remix, mashup, znovuprovedení (reenactements) atd. V tomto článku se zaměřím na problematiku obsahu tvořeného uživateli (user-created content) při recyklaci či předělávání, remaku informací vytěžených z původních obsahů na příkladech audiovizuální tvorby na Internetu. Nasnadě jsou tedy otázky: Do jaké míry je uživatel skutečně tvůrcem? Dá se mluvit o estetice typické pro mediální umění? Má vůbec uživatel-tvůrce estetické intence?

V článku vycházím primárně z knihy Axela Brunse Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage (2008). Velký prostor se tu dostává interpretaci principů, které Bruns s pojmem produsage spojuje. Zmíním také článek Meta-Art: art of the 3-D user- created virtual worlds (2010) autorů Tasa a Görgülü jako ukázku zcela odlišné perspektivy umění tvořeného na síti.


Klíčová slova


produsage; user-generated content; user-created content; uživatelem generovaný obsah; estetika nových médií; Web 2.0; video na YouTube

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606