Obálka časopisu TIM EZIN Vol.2 No.1 2012

Adéla Štelclová

AbstraktFull Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606