Obsah a tiráž časopisu

Milan Kačurák

Abstrakt


Tiráž: TIM ezin – odborný magazín studentů oboru Teorie interaktivních médií vydávaný Ústavem hudební vědy Filo- zofické fakulty Masarykovy univerzity.


Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606