TIM EZIN, VERZE 2.0: PŘEPRACOVÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ STRATEGIE PŘI TVORBĚ EZINU

Zuzana Kobíková

Abstrakt


Snaha psát odborné texty tak, aby je autor nemusel několikrát přepsat, je v praxi nenaplnitelná. Stejně jako dobré víno a dobrý sýr, i dobrý text potřebuje pod dohledem autora zrát, a proto potřebuje čas, po který se k němu může autor vracet a přepracovávat jej.


Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606