REMAKE: OD HOLLYWODSKÉ PRODUKCE KE STRATEGIÍM POSTPRODUKCE

Jan Borner

Abstrakt


Pojem remake se nejčastěji užívá v souvislosti s mainstreamovou filmovou tvorbou. V tomto článku však na něj budeme nahlížet jako na jednu ze strategií postprodukce, jak o ní píše Nicolas Bourriaud (2004). Na základě analýzy videofilmu Pierra Huyghe Remake z roku 1995, který sám je remakem filmu Alfreda Hitchcocka Okno do dvora (1952), a s ohledem na recepci Huygheho uměleckého gesta v odborných publikacích, se pokusím odpovědět na otázku, za jakých okolností můžeme tvrdit, že se remake stává uměleckým nástrojem kritické analýzy původního díla včetně jeho individuálních i obecných druhově-žánrových vlastností.


Klíčová slova


remake; filmový remake; remake jako umělecká strategie; Pierre Huyghe; postprodukce

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606