OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU RAYE KASSE V BRNĚ

Agáta Kovaříková

Abstrakt


Dne 21. 2. 2012 zavítal na pozvání Jozefa Cserese na půdu Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ÚHV FF MU) americký malíř a spisovatel Ray Kass. Možnosti setkat se s Kassem využilo zhruba 60 studentů a pedagogů, kteří se sešli v multimediální učebně N 21.


Klíčová slova


Ray Kass; John Cage; Merce Cunningham; Mountain Lake Workshop; Membra Disjecta for John Cage; aleatorika; příroda

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606