Techniky nostalgie: ohlédnutí za přednáškami Andrease Böhna a Tomáše Dvořáka

Zuzana Kobíková

Abstrakt


Cílem tohoto článku je představit podrobněji zásadní teze přednášky Andrease Böhna nazvané Kulturní paměť a nostalgie: média, technologie a umění. Dále pak inspirovat čtenáře k hledání výrazů nostalgie v umění. V základní rovině představím také přednášku Figury paměti v současném umění, kterou Tomáš Dvořák věnoval způsobům, jimiž současné umění (vizuální umění, literatura, hudba, divadlo a komiks) intervenuje do oblastí kulturní a kolektivní paměti. I zde najde čtenář odkazy na konkrétní příklady z umělecké praxe.


Klíčová slova


Andreas Boehn, Tomáš Dvořák, nostalgie, umění nových médií

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606