Editorial: čas pro softwarová studia

Jana Horáková

Abstrakt


Tematickým zaměřením předkládaného (dvoj)čísla časopisu Ezin TIMs podtitulem TIMe 4 Software Studies reagujeme na výše naznačený aktuální trend vývoje teorie nových médií. Zvláštní pozornost věnujeme softwarovému umění (software art) (Horáková, 2012), umělecké tvorbě, která je pandánem softwarových studií v oblasti umělecké produkce, neboť zdůrazňuje procesualitu a performativitu softwaru a reflektuje základní funkce a účinky programovatelných médií.


Klíčová slova


software studies, TIM ezin, softwarové umění, programovatelnost

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606