Magie kódu / kód magie

Eva Čajková

Abstrakt


Anotace: Cramer vychází z předpokladu, že spustitelné executable) kódy, takové, jaké se začaly vědecky eflektovat až s informačními technologiemi, existují už celá staletí; v magii, kabale, hudebních kompozicích, experimentální poezii atd. Kultura je prostě „komputerizovaná“ na bázi algoritmů a kniha pak rekapitulací „kulturní historie imaginativní komputerizace“. Následný text je recenzí shrnující základní teze Floriana Cramera, které autorka propojuje s Austinovou teorií řečových aktů.


Abstract: Cramer works on the presumption that executable codes, which have begun to be reflected by scientists not untill information technologies, exist the centuries yet; in magic, kabbalah, music compositions, experimental poetry etc. Culture is simply computed on base of algorithms and the book is the recapitalization of „cultural history of imaginative computation“. Following text is review summarizing fundamental thesis of Florian Cramer
linked to Austin‘s speech act theory.

Keywords: Florian Cramer, Words Made Flesh, review, software studies, John Austin, speech acts theory, 
computation of culture

 


Klíčová slova


Florian Cramer, Words Made Flesh, recenze, softwarová studia, John Austin, teorie řečových aktů, komputace kultury

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606