Umění živého kódování

Ivan Floreš

Abstrakt


Anotace: Cílem tohoto článku je představit unikátní způsob tvorby počítačové hudby, který se nazývá živé kódování. V článku se budu zabývat proměnou živých hudebních vystoupení v momentu, kdy v nich figuruje počítač jako hudební nástroj. Buduse snažit popsat zásadní prvky vystoupení, což jsou počítač, programovací jazyk a videoprojekce, která je funkční složkou, jež divákovi odhaluje zdrojový kód a kódování v reálném čase. Zobrazení kódu zdůrazňuje autentičnost, tedy to, že kompozice vzniká „teď a tady“. V článku budu vycházet především ze studií autorů Andrewa Browna, Andrewa Sorensena, Nicholase Collinse a Alexe McLeana,kteří mají praktickou zkušenost s živým kódováním a zároveň vnímají počítačovou hudbu jako oblast výzkumu.

Abstract:The aim of this paper is to introduce a unique way of making computer music which is called the live coding. In this article, I will discuss transformation of musical performances from programmable synthesizers to the programmed units. The practice of live coding is also connected to the issue of authenticity. I will try to describe crucial features of this kind of performance which are computer, programming language and the video projection, which is functional component that shows audience the source of music composition and programming in real time. Screening the code accent authenticity. This paper is mainly based on Andrew Brown, Andrew Sorensen, Nicholas Collins and Alex McLean researches. They all have hands-on experience with live coding and at the same time, they perceive computer music as a part of the research.

Keywords: live coding, computer music, algorithm, programming, hacking


Klíčová slova


živé kódování, počítačová hudba, algoritmus, programování, hackování

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606