Codes&Water Andrease Müller-Pohlea: Recenze výstavy

Eliška Lukaščíková

Abstrakt


Anotace: Na podzim roku 2012 jsme měli možnost zhlédnout výstavu Codes&Waters berlínského umělce Andrease Müller-Pohlea, kterou připravila kurátorka Jana Vránová. Cílem tohoto článku je zdůraznit kladné a upozornit na záporné stránky této výstavy, potažmo také kriticky zhodnotit autorovu práci a uvést čtenáře do kontextu autorovy tvorby z posledních let. Proč je Müller-Pohle uchvácen vodou a proč ji akcentuje ve svých posledních projektech? Jakou roli v jeho tvorbě hrají kódy? Tyto a další otázky zodpovím ve své recenzi.

Abstract: In the fall of 2012 we had the opportunity to see the exhibition Codes & Waters by Berlin artist Andreas Müller-Pohle prepared by a curator Jana Vránová. The aim of this article is to highlight the positive and the negative aspects of this show, hence also critically evaluate the author's work and to introduce readers to the context of the author's work in the recent years. Why is Müller-Pohle fascinated by a water and why he emphasizes it in his recent projects? What role play in his work codes? I will answer these and other questions in my review.

Keywords: Codes & Waters, Andreas Müller-Pohle, River project, code, digital sign language, Entropia, Zyklogramme, Hong Kong Waters, Face Codes, vizualism, recycling


Klíčová slova


Codes&Waters, Andreas Müller-Pohle, River project, kód, digitální znaková řeč, Entropia, Zyklogramme, Hong Kong Waters, Face Codes, vizualismus, recyklace

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606