Z konferencie MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty

Monika Szűcsová

Abstrakt


Anotácia: Základným cieľom reportáže z medzinárodnej konferencie MutaMorphosis II, ktorá sa uskutočnila začiatkom decembra 2012 v Prahe, bude predstaviť čitateľovi túto udalosť a jej témy reflektujúce prieniky umenia, vedy a sociálnej zmeny. Podtitulkom a témou minuloročnej konferencie je Tribute to Uncertainty a za cieľ si kladie, formou prednášok, diskusií a workshopov, poukázať na problematiku sveta, ktorý je podrobený mutáciám v zmysle geografickom, politickom či ekologickom ako aj na svet, ktorý je multikultúrny, hybridný a ktorého hierarchie sú otriasané. MutaMorphosis II si kladie za úlohu prezentovať konkrétne experimenty poukazujúce na snahu o zachytenie foriem hybridizácie kultúr a zachytenie foriem mutácií, s ktorými sa potýkame v súčasnosti, napríklad hybridizácie umelecké a technologické. Článok sa za pomoci metód pozorovania a interpretácie pokúsi priblížiť plejádu prednášajúcich autorov, zaoberajúcich sa vo svojich prácach danými otázkami. Tieto boli predstavované v tématicky oddelených blokoch, napríklad Addressing the Future: The Tactics of Uncertainty (atraktor Claudia Westermannová), Blueprints for the Unstable (David Benqué), Limits of Collaboration: The Revolution of the Geniuses or the Downfall in Middlingness (Manuela Naveauová) či Philosophical Toys Today (prezentované  Tomášom Dvořákom). Neurčitosť, zmätenosť a komplexita dnešnej doby spôsobujúca mutácie a určujúca tak ďaľší vývoj kultúrnej evolúcie budúcnosti boli jedným z hlavných motívov medzinárodnej konferencie MutaMorphosis II. 

Abstract: In the fall of 2012 we had the opportunity to see the exhibition Codes & Waters by Berlin artist Andreas Müller-Pohle prepared by a curator Jana Vránová. The aim of this article is to highlight the positive and the negative aspects of this show, hence also critically evaluate the author's work and to introduce readers to the context of the author's work in the recent years. Why is Müller-Pohle fascinated by a water and why he emphasizes it in his recent projects? What role play in his work codes? I will answer these and other questions in my review.


Klíčová slova


Keywords: Codes & Waters, Andreas Müller-Pohle, River project, code, digital sign language, Entropia, Zyklogramme, Hong Kong Waters, Face Codes, vizualism, recycling

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606