Recenze konference MutaMorphosis – Tribute to Uncertainty

Petr Hájek

Abstrakt


Anotace: Recenze se zabývá konferencí MutaMorphosis, která proběhla v Praze 6.–8. 12. 2012. Jde o konferenci z oblasti Art&Science, kde se setkali jak přírodovědci, tak humanitní akademici a umělci. Podtitulem tohoto ročníku MutaMorphosis bylo „Tribute to Uncertainity“. Tato recenze nejprve kriticky rozebírá samotnou konferenci jako celek, následně pak přibližuje obsah některých konferenčních příspěvků.

Abstract: This review is concerned with MutaMorphosis conference, which took place in Prague between 6th and 8th December 2012. It was an Art&Science conference, which provided possibility for meeting of both natural scientist as well as humanities academics and artists. The title of this event was „Tribute to Uncertainity“. This review is firstly criticaly analysing the conference as a whole, after that it gives insight into the particular conference papers.

Keywords: MutaMorphosis, Art&Science, bio-art, food, collaboration


Klíčová slova


MutaMorphosis, Art&Science, bio-art, jídlo, kolaborace

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606