Forum Havlum, instalace v prostoru Letiště Václava Havla Praha

Ivana Herzigová

Abstrakt


Anotace

Hlavním předmětem tohoto článku je instalace Forum Havlum, na jejímž vzniku se podílel výtvarník a architekt Bořek Šípek společně se svým týmem. Instalace byla veřejnosti představena 5. října 2012 u příležitosti slavnostního přejmenování Letiště Praha, Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. Forum Havlum představuje několika úrovňovou malou divadelní scénu s lóžemi, z nichž si diváci mohou prohlédnout literární a dramatické citáty a politické výroky Václava Havla. V článku si kladu za hlavní cíl popsat instalaci v kontextu Šípkovy pocty Havlovi, která vychází z jejich přátelského vztahu, se zaměřením na význam umístění instalace v prostoru letiště. Článek teoreticky podkládám na textech Borise Groyse From Medium to Message, Mihney Mircan Nonuments a Paula Virilia Estetika mizení. Zdroje další literatury se opírají o oficiální stránky autora (http://boreksipek.com/), dále o stránky Knihovny Václava Havla, s níž Šípek spolupracoval, (http://www.vaclavhavel-library.org/) a o samotné dílo Václava Havla. 

 

Abstract: The main topic of this article is the installation of Forum Havlum that has been created by Bořek Šípek - an artist and an architect - together with his team. The installation has been introduced to public on 5th October 2012 on the occasion of changing the prague airport's name Letiště Praha – Ruzyně to Letiště Václava Havla Praha. Forum Havlum is a multilevel theatre scene with boxes, from which the audience can see Havel's quotations, political statements as well as watch his movie Odcházení. In this article I mainly focus on describing the installation in the context of expressing Šípek's honor and friendship to Havel, and the importance of placing the installation on the airport premises. The article is theoretically based on the texts by Boris Groys From Medium To Message, Mihney Mircan Nonuments and Paul Virilio The Aesthetics of Disappearance. Other literature sources are the official website of the author (http://boreksipek.com/), Vaclav Havel Library (http://www.vaclavhavel­library.org/) and Havel's works of art. 

Keywords:Forum Havlum, Václav Havel, Bořek Šípek, Boris Groys, Mihnea Mircan, Paul Virilio, installation, monument, symbol, artifact, theater, airport, quotes, sayings, theater of memory, typogram, space 

 


Klíčová slova


Forum Havlum, Václav Havel, Bořek Šípek, Boris Groys, Mihnea Mircan, Paul Virilio, instalace, pomník, symbol, artefakt, divadelní scéna, letiště, citáty, výroky, divadlo paměti, typogram, prostor

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606