Variantologie: polyhistorický přístup k myšlení o umění nových médií

Petra Skřiváčková

Abstrakt


Tématem článku je transdisciplinární pojetí studia nových médií skrze analýzu vztahů mezi uměním, vědou a technologií. Tento přístup, Siegfriedem Zielinskim označovaný jako variantologie, se snaží nahlížet výzkumné otázky nových médií v širších souvislostech a propojovat je s poznatky vědních disciplín, které mnohdy stojí mimo diskurz médií (např. teologie, klasická filologie či dějiny vědy). Ovšem bez prvotní ambice redefinovat pojmy médium a umění. Text si klade za cíl představit variantologii jako metodu výzkumu a způsob myšlení o nových médiích. Primárně se věnuje srozumitelnému vysvětlení metodologie, základních principů a nástrojů pro vědecké zkoumání, které variantologie přináší. Téma variantologie je zasazeno do širší debaty metodologie nových médií a je propojeno s příbuznými výzkumnými metodami, především s archeologií médií. Obě totiž staví na myšlenkách formulovaných v rámci nové historie a Foucaultovy Archeologie vědění (2002).

Klíčová slova


variantologie, archeologie médií, nová historie, umění, věda, technika, filozofie, umění nových médií, nová média, metodologie nových médií, Siegfried Zielinski

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BALADRÁN, Zbyněk, 2005. Ruiny, archeologie a mezera mezi obrazy. (Publikováno v katalogu výstavy „Need to Document“,

Kunsthalle Baselland). [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.zbynekbaladran.com/cs/texty/ruiny-archeolo-gie-a-mezera-mezi-obrazy.

BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard, 2000. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: The MIT Press.

DICKER, Barnaby, 2013. Variantology. Art History, 36, 5, s. 1095–1098 [online]. [cit. 30. 12. 2013].

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8365.12054/abstract.

DRUCKREY, Timothy, 2005. Re-Imaginign Variantology. In: Zielinski – Wagnermaier (eds.), Variantology 1: On Deep Time

Relations of Arts, Sciences and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walther König, s. 249–260.

ELSAESSER, Thomas, 2004. The New Film History as Media Archaeology. Cinémas: revue d’études cinématographiques. 14,

–3, s. 75–117 [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.erudit.org/revue/cine/2004/v14/n2-3/026005ar.html.

FOUCAULT, Michel, 2002. Archeologie vědění. Praha: Herrmann&synové.

GANSING, Kristoffer, 2013. Transversal Media Practices. Media Archaeology, Art and Technological Development. Malmö:

Malmö University [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15246/Gan-sing%20KS%20muep_ny.pdf.

HOFMAN, Vanina – ALSINA, Paul, 2012. ART WITHOUT ARTWORKS (?). A reflection on the construction of the memory of Media

Arts from a Media Archaeology Perspective [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.heartelectronico.net/hof-man_alsina.html.

HUHTAMO, Erkki – PARRIKA, Jussi (eds.), 2011. Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications. London:

University of California Press.

HUHTAMO, Erkki, 2004. Od kybernetizace k interakci: Příspěvek k archeologii interaktivity. Teorie vědy XIII (XXVI), 2, 2004.

Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR, s. 5–24.

MCLUHAN, Marshall H., 2000. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota.

NATALE, Simone, 2012. Understanding Media Archaeology. Review Essay. Canadian Journal of Communication, 37, s. 523–527.

Vancouver: Sim on Fraser University.

NEKVAPIL, Jiří, 2006. Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“. Sociologický časopis,

, 2006. Praha: Akademie věd ČR.

ODoE (2010). Oxford Dictionary of English. Oxford, UK: Oxford University Press, United Kingdom. Pozn. revidovaná verze

z roku 2010 pro eBook.

PARIKKA, Jussi, 2012. Introduction: Cartographies of the Old and New. What is Media Archaeology? [online]. [cit. 30. 12. 2013].

Dostupné z: http://1url.cz/vpaj.

SENIOR, David, 2006. Interview with Siegfried Zielinski by David Senior. Rhizome, 7th April 2006 [online]. [cit. 11. 2. 2014].

Dostupné z: http://rhizome.org/discuss/view/20967/.

SKŘIVÁČKOVÁ, Petra, 2013. Ars Electronica Festival 1979–2012. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická

fakulta. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

SVATOŇOVÁ, Kateřina, 2006. Nová filmová historie. (Metodologický rozcestník KFS) [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z:

http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/teorie/NFH.pdf.

SVATOŇOVÁ, Kateřina, 2011. Archeologie médií v postmediální době. Iluminace, 2, 2011 [online]. [cit. 30. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/noveobsahy/cfp_4_2010_1.pdf.

SZCZEPANIK, Petr (ed.), 2004. Nová filmová historie. Analogie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální

kultury. Praha: Herrmann & synové.

VARIANTOLOGIE, 2012. Variantologie. Zur Tiefenzeit der Beziehungen von Kunst, Wissenschaft und Technik. Universität der

Künste Berlin [online]. [cit. 12. 2. 2014]. Webová prezentace projektu dostupná z: http://variantology.com/?lang=de.

ZIELINSKI, Siegfried, 1999. Interview with Prof. Dr. Siegfried Zielinski for The Lounge. [online]. [cit. 12. 2. 2014]. Video dostupné z:

http://www.youtube.com/watch?v=_yxU-xtuc5g.

ZIELINSKI, Siegfried, 2006. Deep Time of the Media. Toward an Archaeolog of Hearing and Seeing by Technical Means.

Cambridge: The MIT Press.

ZIELINSKI, Siegfried, 2010. Variantology. Příspěvek na konferenci Always Already New 2010: New Media Art Education & Research.

Milano, 18. prosince 2010 [online]. [cit. 12.2.2014]. Video dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=nGyUImm-1tM.

ZIELINSKI, Siegfried – WAGNERMAIER, Silva (eds.), 2005. Variantology 1: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and

Technologies. Kolín nad Rýnem: Walther König.

ZIELINSKI, Siegfried – LINK, David (eds.), 2007. Variantology 2: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies.

Kolín nad Rýnem: Walther König.

ZIELINSKI, Siegfried – BORELLI, Arianna (eds.), 2008. Variantology 3: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies

In China and Elsewhere. Kolín nad Rýnem: Walter König.

ZIELINSKI, Siegfried – FÜRLUS, Eckhard (eds.), 2010. Variantology 4: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies

In the Arabic-Islamic World and Beyond. Kolín nad Rýnem: Walter König.

ZIELINSKI, Sigfried – FÜRLUS, Eckhard – IRRGANG, Daniel (eds.), 2011. Variantology 5: Neapolitan Affairs. On Deep Time

Relations of Arts, Science and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walter König.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606