Cestou ke Glitch art: od šťastné náhody k umění chyby

Radek Holomčík

Abstrakt


Předkládaná práce se zabývá způsoby, jakými lze na náhodu nazírat v kontextu digitálního umění. Na příkladu počítačového (nebo počítačem generovaného) umění, jehož význačná éra započala v polovině 60. let dvacátého století, ukážeme, jakým způsobem pracovali umělci v dané době se „šťastnou náhodou“. Na ukázkách glitch art zase představíme principy práce s chybou. Jejich vzájemnou komparací nastíníme změnu chápání principu náhody jako tvůrčí metody v kontextu umění nových médií.

Klíčová slova


náhoda, řízená náhoda, šťastná náhoda, počítačové umění, glitch

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDĚL, Jiří, 2003. Matematika náhody. Vyd. 2. Praha: Matfyz, ISBN 80-867-3207-X.

BARTOŠ, Jaromír, 1965. Kategorie nahodilého v dějinách filosofického myšlení: historicko-sémantická studie. Vyd. 1. Praha:

Nakladatelství Československé akademie věd.

COLMAN, Alison, 2006. Glitchbrowser. [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.furtherfield.org/reviews/glitch-browser.

EAGLE, Antony, 2012. Chance versus Randomness. Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. [cit. 8. 3. 2014]. Dostupné

z: http://plato.stanford.edu/entries/chance-randomness/.

FOSTER, Allen, FORD, Nigel. 2003. Serendipity and Information Seeking: an Empirical Study. Journal of Documentation.

, 3, s. 321–340. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/00220410310472518.

KELEMEN, Jozef, 2011. O řízeném hledání šťastné náhody umění na příkladu počítačové grafiky. In: BÜSCHER, Barbara

(Ed.). Umění a nová média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. 79–94. ISBN 8021056398.

KRAPP, Peter, 2011. Noise Channels: Glitch and Error in Digital Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

ISBN 978-0-8166-7625-5

MENKMAN, Rosa, 2010. Glitch Studies Manifesto. Amsterdam: Institute of Network Cultures. ISBN 978-90-816021-6-7.

MENKMAN, Rosa, 2011. The Glitch Moment(um). Network Notebooks 04, Institute of Network Cultures, Amsterdam.

ISBN: 978-90-816021-6-7.

MORANDI, Iman, 2004. Glitch Aesthetics. Huddersfield, 2004. Disertační práce.: The University of Huddersfield.

REICHARDT, Jasia, 1968. Cybernetic Serendipity: the Computer and the Arts. Vyd. 1. London: Studio International.

SCOTT, Tony, 2004. GLITCH ART VISUALIZATION [online]. [cit. 9. 3 2014]. Dostupné z: http://www.beflix.com/tech.html.

VALOCH, Jiří. 1968. Computer Graphic: katalog k výstavám. Brno: Dům umění města Brna.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606