Kolektivní krajina představ na Špilberku: recenze výstavy Krystalíza her Petra Nikla

Ivana Herzigová

Abstrakt


Od jara do podzimu 2013 byla pro návštěvníky v nově zrekonstruovaných výstavních prostorách hradu Špilberk instalována interaktivní výstava Krystalíza her, která se stala součástí mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY. Hlavním tvůrcem tohoto projektu je Petr Nikl, jenž zde spolupracoval s českými i zahraničními umělci. Cílem této recenze je představit a kriticky zhodnotit výstavu jako takovou a zasadit ji do širšího kontextu celého projektu. Jaké je hlavní poslání výstavy a jakými prostředky ho dosahuje? Jakou roli hraje fenomén hry a interakce návštěvníků s díly?

Klíčová slova


Krystalíza her, Orbis Pictus Play, Jiří a Radana Waldovi, Petr Nikl, fenomén hry, interakce

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BENEŠ, Jiří, 2009. J. A. Komenský. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/j--a--komensky-p28.html.

DAVIS, Douglas, 2005. The Museum of the Third Kind [online]. [cit. 13. 2. 2014].

Dostupné z: https://files.nyu.edu/alg343/public/Museum%20of%20the%20Third%20Kind.pdf.

HEINICH, Nathalie, 2009. Les Immatériaux Revisited: Innovation in Innovations. Tate [online]. [cit. 13. 2. 2014].

Dostupné z: http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/les-immateriaux-revisited-innovation-innovations.

HUIZINGA, Johan, 1971. Homo Ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta.

JIRÁSKOVÁ, Marie, 2014. Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků [online]. [cit. 19. 1. 2014].

Dostupné z: http://cosdat.idu.cz/cs/marie-jiraskova.

JIRKŮ, Irena, 2009. Radana a Jiří Waldovi. Sanquis. Sanquis [online]. [cit. 10. 12. 2013], 2001–2012, roč. 9, č. 65, s. 26.

ISSN 1212-6535. Dostupné z: http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art2158.

Knihy k projektu, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/knihy-k-projektu--p189.html.

KOMENSKÝ, Jan Amos, 1970. Labyrint svět a ráj srdce. Praha: Odeon.

Krystalíza her, 2013. Muzeum města Brna, Orbis Pictus Play. Tištěný leták.

LUGHI, Giulio, 2014. Interactive Media in Urban Space. Screencity Lab [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z:

http://screencitylab.net/journal/issues/journal-3-special/129-interactive-media-in-urban-space.html.

MRKUS, Pavel, 2012. Colours of Sound. Mrkus [online]. [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://mrkus.ixode.org/home.htm.

NIKL, Petr, 2007. Největší radost má člověk, když něco nového vzniká. Artlist [online]. Rozhovor vedla: Markéta Vrabcová.

[cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/index.php?id=2345.

O projektu ORBIS PICTUS PLAY, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/o-projektu-orbis-pictus-play-p13.html.

PLAY – hra, která nekončí, 2009. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 9. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.orbis-pictus.com/play---hra,-ktera-nekonci-p232.html.

POSPÍŠIL, Radek, 2009. Pedagogické principy. Úvod do pedagogiky [online]. [cit. 10. 12. 2013].

Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/uvod_ped/web/principy.html.

ŘEZANINOVÁ, Lucie, 2013. Umění nových médií v galerijním prostoru [pdf]. Bakalářská diplomová práce.

Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií.

Vedoucí práce: Zuzana Kobíková [cit. 13. 2. 2014]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/382757/ff_b/.

ŘÍHOVÁ, Hana, 2012. Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla. Ústav pro českou literaturu AV ČR [online].

[cit. 9. 12. 2013]. Dostupné z: www.ucl.cas.cz/slk/data/2011/sbornik/16.pdf‎.

TEIGE, Karel, 1972. Manifest poetismu. In Avantgarda známá a neznámá. Svazek 2, Vrchol a krize poetismu. 1925–1928.

Praha: Svoboda.

WALDA, Jiří – WALDOVÁ, Radana, 2009. Slovo autorů projektu. Orbis Pictus Play [online]. [cit. 10. 12. 2013].

Dostupné z: http://www.pampaedia.cz/cs/pages/autori/autorprcs.html.

Zoetrope, 2003. Latent Dirichlet allocation [online]. [cit. 13. 2. 2014].

Dostupné z: http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Zoetrope.html.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606