První světelné SIGNÁLY v ulicích Prahy

Cecílie Antůšková

Abstrakt


V druhé polovině listopadu loňského roku proběhl v centru Prahy první ročník festivalu světla – SIGNAL. Tento festival, zaměřený na kreativní využití dostupných technologií v kombinaci s aspektem světelného záření, není jediným svého druhu. Praha se tak připojuje k dalším nejen evropským městům, která chtějí znovuoživit trend oslav světla. Cílem uvedeného textu proto bude představit tento festival v celé jeho šíři – jednak programovou část, jednak vybraná díla v městském veřejném prostoru. V závěru článku se pokusíme kriticky zhodnotit tento festival jako celek, jeho realizaci a přínos pro současný umělecko-společenský diskurs.

Klíčová slova


audiovizuální umění, veřejný prostor, světlo, instalace, nové technologie

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606