Transmediale 2014: Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow.

Lenka Rišková

Abstrakt


Transmediale je medzinárodný festival, ktorý sa každoročne už takmer 30 rokov odohráva v Berlíne. Posledný ročník festivalu, ktorý prebiehal na prelome januára a februára 2014, zastrešovala téma odlesku a zrkadlenia digitálnej revolúcie pod názvom Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow. Návštevníci mali možnosť za 5 dní zhliadnuť množstvo zaujímavých konferencií, filmov, výstav, performance a koncertov, aktívne sa účastniť na workshopoch a diskusiách. Tento článok je reportážou z letošného festivalu Transmediale, ktorý som osobne navštívila. V úvode oboznamujem čitateľa s hlavnou ideou a historickým vývojom
festivalu. Ďalej objasňujem napojenie na CTM festival s podnázvom Dis Continuity, ktorý vo svojom programe ponúkal najmä večerný program vo forme koncertov a performance, ale tiež niekoľko prednášok, diskusií alebo umeleckých inštalácií. V článku pojednávam o tématickom zameraní posledného ročníka Transmediale 2014, ilustráciou
na vybraných príkladoch z programu, ktoré ma najviac zaujali.

Klíčová slova


Transmediale Festival, CTM Festival, digitálna revolúcia, odlesk, postdigitálna doba, digitálny odpad a poklad

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BCTM Festival, 2014. CTM Festival – Festival for Adventurous Music and Art. CTM [online]. [cit. 2014-02-21].

Dostupné z: http://www.ctm-festival.de/about/ctm-festival/.

TRANSMEDIALE, 2014. Transmediale – Afterglow. The revolution is over. Welcome to the afterglow. Transmediale.

[online]. [cit. 2014-02-21]. Dostupné z: http://www.transmediale.de/content/afterglow.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606