Cyberspace 2013: zpráva z konference

Marek Holášek

Abstrakt


Ve dnech 22. a 23. listopadu 2013 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně konal již jedenáctý ročník mezinárodní konference Cyberspace. Jak z názvu vyplývá, ústředním tématem jsou nová média a kyberprostor. Hlavním organizátorem akce byl opět Radim Polčáik z Ústavu práva a technologie na Fakultě práv MU.

Klíčová slova


Cyberspace, nová média

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606