Nové predmety na TIMe: Artgorithms: algoritmické umění, teorie a praxe a TIM_LAB: Local Media Heroes

Lenka Rišková, Mária Tkáčiková

Abstrakt


Sekcia Nové predmety na TIMe je zameraná na predstavenie dvoch nových predmetov zavedených v akademickom roku 2013/2014 na Teórii interaktívnych médií: Artgorithms: algoritmické umění, teorie a praxe (vyučujúci: Tomáš Staudek) a TIM_LAB: Local Media Heroes (vyučujúca: Barbora Šedivá). U každého z predmetov je pozornosť zameraná na popísanie jeho cieľov, osnovy, východísk a metód, ktoré využívajú, ako aj na analýzu ich prístupov k práci s materiálmi
a pod. Opierať sa budeme aj o rozhovory s Barborou Šedivou a Tomášom Staudkom, z ktorých získané informácie budú študentom slúžiť nielen na oboznámenie sa s odborným zameraním vyučujúcich, ale aj na priblíženie ich miesta v štruktúre študijného programu, teda prečo dané predmety vznikli a čo sa snažia na odbore Teórie interaktívnych médií rozvíjať. Okrem predstavenia dvoch nových predmetov si kladieme za cieľ aj vytvorenie recenzií týchto predmetov, ktoré by zároveň mohli slúžiť ako model pre spracovávanie
podobných tém v ďalších číslach Ezinu.

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAROK, Dušan, 2011. Monoskop – výskum histórie mediálneho umenia a kultúry v strednej a východnej Európe. Konferencia

New Media Art & Digital Art Meeting Point: Analóg vs Digitál vs Analóg & Digitál. Bratislava, 18. 5. 2011. Dostupné aj [online]:

http://monoskop.org/images/3/33/Barok.monoskop.talk.bratislava.18-5-2011.pdf.

MCCORDUCK, Pamela, 1990. AARON’s Code: Meta-Art, Artificial Intelligence, and the Work of Harold Cohen. New York: W. H.

Freeman & Co., s. 47.

MURIN, Michal – BAROK, Dušan, 2012. Monoskop v sieti. Rozhovor Michala Murina s Dušanom Barokom. Profil 4 [online].

[cit. 10. 1. 2014], s. 92–105. Dostupné z: http://monoskop.org/images/f/fe/Monoskop_v_sieti_Rozhovor_Michala_Murina_s_

Dusanom_Barokom_2012.pdf.

VEROSTKO, Roman, 1999. Algorithmic art Composing the score for visual art. Roman Verostko [online]. [cit. 10. 1. 2014].

Dostupné z: http://www.verostko.com/algorithm.html.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606