Cyklus přednášek New (Media) Images / New Images (Of) Media: Program

Zuzana Kobíková, Eva Šlesingerová, Kateřina Svatoňová

Abstrakt


Program cyklu přednášek New (Media) Images / New Images (Of) Media:
Garantka programu: Jana Horáková
Termín:
Místo konání:
12. března, 16.dubna a 14. května vždy od 15.50 – 17:25
Budova N, učebna N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno, Ústav hudební vědy,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606