Trenažér konference TIM 2014: anotace příspěvků

kolektiv autorů

Abstrakt


Od března do května 2014 probíhala v rámci oboru TIM onference Trenažér konference TIM 2014. Konala se v rámci projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU. Na konferenci moderované docentkou Janou Horákovou, garantkou oboru TIM, představili studenti magisterského stupně v desetiminutových prezentacích své diplomové práce, jejichž anotace zde představujeme včetně dat, kdy byla témata prací prezentována.

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606