Studentská konference Jelenovská 2014

Petra Horáková, Marek Holášek

Abstrakt


Stejně jako v minulém roce se i tentokrát uskutečnila studentská konference bakalářských a magisterských oborů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jelenovská a to za podpory grantu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK). Letos poprvé se zúčastnili také studenti z pražského Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606