Kabinet češtiny pro cizince

Studium

Všichni zájemci o kurzy českého jazyka pro cizince musí podat přihlášku ke studiu přímo v Kabinetu češtiny pro cizince, a to elektronicky (e-mailem) nebo poštou. Přihlášku naleznete u kurzů vždy na konci stránky.

Do ISu (Informační systém Masarykovy univerzity) se studenti MU mohou do našich kurzů zapsat až po obdržení potvrzení o přijetí ke studiu a absolvování vstupního testu.

Russian English

Intenzivní kurz češtiny pro cizince (únor 2020)

Dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty) se koná v termínu od 27. 1. do 7. 2. 2020.

Organizace kurzu

Program zahrnuje 5 výukových hodin denně, tj. 50 výukových hodin (gramatika + konverzace) během celého kurzu.

Kurz začíná v pondělí 27. 1. 2020 v 8:30 hod. vstupním testem.

Cena

5.900,- Kč (poplatek za školné)

Podmínky přijetí

Zájemci o studium se mohou přihlásit do 21. 1. daného roku. Potvrzení o přijetí ke studiu bude rozesláno nejpozději v listopadu před začátkem kurzu.

Počet míst v kurzech je omezen!

Přihláška

Přihláška na Intenzivní kurz češtiny pro cizince ke stažení.