Počátky estetického ocenění a uměleckého zobrazení industriální krajiny

  • 12. prosince 2017
    17:30 – 18:30
  • místnost B2.23, FF MU, Arna Nováka 1, 60200 Brno

Přijďte s námi společně zakončit semestr druhou letošní brněnskou přednáškou, kterou pořádá Společnost pro estetiku a Seminář estetiky FF MU. Doc. Karel Stibral (Katedra environmentálních studií FSS MU) a dr. Veronika Faktorová (Ústav bohemistiky FF JCU, absolventka FF MU) společně promluví o počátcích estetického ocenění a uměleckém zobrazení industriální krajiny.

Karel Stibral o estetickém oceňování krajiny píše: "Estetické hodnoty krajiny patří mezi hodnoty hůře uchopitelné, přesto hrají v našem vztahu k místu jednu z velmi důležitých rolí. Každý z nás přeci chce bydlet na nějakém pěkném místě či dokonce v krásné lokalitě, nebo tam alespoň chce odjet na dovolenou. Estetické kvality určitého místa, krajiny silně působí na naši sebeidentifikaci s místem, na náš citový vztah k němu. Jistě jiný vztah to bude, když bydlíme na sídlišti, v historickém městě, pěkné vesnici, vedle továrny či v horách pokrytých lesem..."


Pořadatel
Seminář estetiky (Filozofická fakulta)
Společnost pro estetiku
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/197414977473431/
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/073/294/097/73294097/spe_stibral_faktorova_industrial.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.