Kvalitativní a smíšené výzkumné projekty: Od návrhu k publikování

Letní škola nabízí teoretické a empirické poznatky o strategiích a metodách pedagogického výzkumu. Pozornost je zaměřena na kritické a reflexní oblasti aktuálních výzkumných projektů prováděných přednášejícími a též na aktivní zapojení účastníků. Budou představeny klíčové prvky výzkumného procesu. Účastníci získají pokročilé dovednosti v plánování a realizaci kvalitativních a smíšených výzkumných projektů, sběru dat, zpracování výzkumných nástrojů a zpracování získaných dat se zvláštním zřetelem na psaní výzkumného materiálu.


Pořadatel
Ústav pedagogických věd (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
http://www.eera-ecer.de/season-schools/eera-summer-school/