Společnost pozdního středověku, středověká města a Charta 77

Při příležitosti devadesáti let od narození a deseti let od smrti Jaroslava Mezníka pořádají v úterý 19. června 2018 Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská pracovní setkání nad tématy Mezníkova díla. Příspěvky se věnují Mezníkovu přínosu pro výzkum sociálních dějin pozdního středověku, středověkých měst a jeho místu v českých dějinách a českém dějepisectví druhé poloviny 20. století.

Program

10.30
Úvodní slovo
Martin NODL, Středověká prosopografie: Jaroslav Mezník na svébytné cestě
Martin MUSÍLEK, Jaroslav Mezník a "debata" o krizi pozdně středověké společnosti a počátcích husitské revoluce
Stanislav BÁRTA, Studium hospodářských poměrů pozdního středověku v díle Jaroslava Mezníka

11.50–12.05
Káva, občerstvení

12.05
Tomáš BOROVSKÝ, Rada a moc. Vývoj městských rad v Čechách a na Moravě ve 14. a 15. století
Martin ČAPSKÝ, Obce versus městská rada. Příspěvky Jaroslava Mezníka k městským nepokojům pozdního středověku
Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Židé, sedláci a hosté - nevyjasněné otázky brněnských berních rejstříků

13.05–13.20
Káva, občerstvení

13.20
Tomáš ZAHRADNÍČEK, Mezníkův vklad do politické debaty Charty 77 s exilem
Milan ŘEPA, Zvětšeniny ze stylu Jaroslava Mezníka
Závěrečná diskuse


Pořadatel
Historický ústav (Filozofická fakulta)
Matice moravská
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/082/691/333/82691333/Jaroslav_Meznik_program.docx

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.