Genesius a ti druzí: raní křesťané mezi realitou a iluzí

Srdečně zveme na přednášku z cyklu Horizonty teatrologie, kterou přednese dr. Alena Sarkissian. Příspěvek představí „work in progress“. Nastíní otázky kolem vnímání prekérní divadelní mimésis na přelomu antiky a Byzance. Autorka představí analýzu nejstarších křesťanských textů, passiones, tedy narrativů zaznamenávajících průběh umučení prvních křesťanů. Zaměří se na passiones sv. Ardaliona, Gelasina, Genesia, Glauka a Porfyria, tedy herců, kteří konvertovali ke křesťanství v průběhu divadelního přestavení mimu. Na tomto korpusu textů poukáže k proměně představ o vztahu originálu a kopie mezi antikou a křesťanstvím a k nově definovaném protikladu „falešné" a „pravdivé“ mimésis, jak je prezentována raně-křesťanskými církevními otci. Představí také Boha jako Největšího režiséra divadla světa.

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. vystudovala teatrologii a klasickou řečtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a doktorát v oboru teatrologie získala na Univerzitě Karlovy. Její domovskou institucí je Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Je členkou Českého národního byzantologického komitétu a zástupkyní ČR v European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Odborně se zabývá antickým dramatem a divadlem, zejména vývojem herectví, a pozdější recepcí antického dramatu, a to jednak v Byzanci, jednak v moderní české kultuře.


Pořadatel
Katedra divadelních studií (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Bc. Amálie Bulandrová
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://divadlo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/horizonty-teatrologie-alena-sarkissian

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.